Is dit alles?

Zo meen ik dat ook jij bent / soms een vrouw en soms een vent / oké

De man praat driftig en snel
tegen ons zichzelf en wij
denken aan dat kopje
dat uiteenspatte tegen de

sneller en scheller
een verhaal nu duidelijk inhoudelijker maar zonder structuur
bijna nietszeggend niets
en toch duizend keer feller
dan net en wij

rillen liggend op dat kale matras onder een dunne deken
en vragen ons serieus af
is dit al wat je moet weten
van zo’n giftig creatuur?

error: Content is protected !!